8.3.2021

Yksilöllisen vastarinnan muotoja ja mahdollisuuksia kapitalistisen realismin liberaalissa hegemoniassa

 
Mark Fisherin lanseeraama kapitalistisen realismin käsite viittaa kokemukseen vallitsevan systeemin vaihtoehdottomuudesta. Samaa kokemusta kartoittaa Fredric Jamesonin tunnettu toteamus siitä, että meidän on helpompi kuvitella maailman loppuminen kuin kapitalismin loppuminen.
 
Kapitalismin paljaaksi riisuttu ydin ei, kuten Pontus Purokuru huomauttaa, piile niinkään (öljyn)tuotannossa kuin erityisellä tavalla järjestäytyneissä ihmisten tai olioiden välisissä suhteissa. Kapitalismin minimaaliseksi ehdoksi voi näin ajatella minkä tahansa lisäarvontuotantoon perustuvan suhteen: toisin sanoen suhteen, jossa tuotetun arvon jakautuminen on epätasaista siten, että osa arvontuotannosta kerryttää (yksityistä) pääomaa eli kasvattaa lisäarvoa, jolloin tuotettu arvo ei kokonaisuudessaan palaudu tuottajalleen, vaan tulee lisäarvona pääoman anastamaksi. Kaiken nykyaikaisen palkkatyön taustalla on käytännössä tämänkaltainen yksipuoliseen riistoon perustuva tuotantosuhde, vaikka tuotantoketjut (etenkin niin sanotuissa hyvinvointivaltioissa) ulottuvat usein niin kauas, ettei riiston havaitseminen ole mahdollista vain ketjun yläpäätä tarkastelemalla.
 
Kapitalismin kumoamiseksi ei siten riitä sen enempää fossiilisen tuotannon alasajo kuin mitenkään itsestään selvästi edes öljyvarojen väistämätön hupeneminen. Jonkin ihmisten välisissä suhteissa on muututtava. Tästä päästään takaisin kapitalistiseen realismiin eli ajattelutapaan, joka käytännössä kieltää lisäarvontuotantoon perustuvan yhteiskuntasuhteen vaihtoehdot.
 
Arkielämän kapitalistinen realismi ilmenee ennen muuta liberaalin systeemin ja sen puitteissa määriteltyjen toimintatapojen hegemonisena ja hiljaisena hyväksyntänä. Vaikka elämme ”demokraattisessa” kansalaisyhteiskunnassa, hyväksymme palkkatyöjärjestelmän, jonka toiminta ei perustu demokratiaan vaan hierarkiaan; uskomme liikoja kyselemättä kaikenlaisten johtajien olemassaolon välttämättömyyteen ja luovutamme heille mielellämme vallan määritellä ruumiin- ja ajankäyttöämme.
 
Emme kyseenalaista jatkuvaa biopoliittisen kontrollin puuttumista nautintotalouteemme, vaan osallistumme tottelevaisesti lääkäriemme määräämiin kuntotesteihin, veri-, maksa- ja kolesteroliarvojen mittauksiin sekä luemme ja peukutamme valtakunnanmedian välittämiä uusimpia tutkimustuloksia, joissa osoitetaan hyväksyttävät annos- ja määrärajat alkoholille ja herkuttelulle, emmekä liiemmin protestoi, mikäli terveydenhoitaja määrää meidät elintapavalmennukseen huonojen maksa-arvojen ja ylipainon vuoksi. Hyväksymme ylikansallisten lääkefirmojen harjoittaman lobbauksen ja terveysbisneksen, koska toimintamme tasolla uskomme kaiken jotenkin hämärästi olevan ”omaksi parhaaksemme”. Ennen kaikkea hyväksymme sen hyvin perustavanlaatuisen ajatuksen, että yhteiskunnallinen ja kulttuurinen iso Toinen (jonka symbolista arvovaltaa käyttävät nykyään erityisesti lääkärit ja psykiatriset asiantuntijat) tietää meitä itseämme paremmin, mitä tarvitsemme ja mitä meidän todella kannattaa haluta.
 
Luotamme valtaapitävien teknokraattien ja anonyymien virkamiesleegioiden määritelmiin, joissa talous ja politiikka erotetaan toisistaan, vaikka tietäisimmekin, ettei taloutta ole olemassa minään itsenäisenä ja politiikasta irrallisena mekanismina. Vastustamme rasismia ja puolustamme tasa-arvoa abstraktisti, historiasta riisutussa liberaalissa tyhjiössä, jota luulemme sivistyksen voimakentäksi.
 
Uskomme poliisin ja virkavallan toimivan ”kaikkien kansalaisten eduksi” silloinkin, kun kodittomat asunnonvaltaajat ajetaan kadulle yksityisen omaisuuden eli asuntosijoittajien tyhjien luksuskämppien tyhjänä säilymisen suojelemiseksi tai kun ilmastomielenosoitus hajotetaan väkivalloin, koska hyvätuloisen middle managementin on tänäänkin päästävä tykittämään ja brainstormaamaan palavereissaan, joiden itsestään selvästi mielletään olevan ”tuottavaa ajankäyttöä” ja ainakin monin verroin ”hyödyllisempää” kuin nuorten ilmastopoliittisten mielenosoittajien harjoittama kansalaistottelemattomuus.
 
Hyväksymme mukisematta yksilöpsykologiset ja aivokemialliset selitykset masennuksellemme ja henkiselle pahoinvoinnillemme, emmekä käsittele niitä ensisijaisesti sosiaalisina ja yhteiskunnallisina ilmiöinä; emme kysy, kuka tai ketkä hyötyvät siitä, että masennus ja ahdistus palautetaan yksilön neurologisiin ominaisuuksiin, joita ostovoimainen kuluttaja voi manipuloida saatuaan asianmukaisen diagnoosin lääkärin rippituolissa. Stressi ja masennus on yksityistetty, joten päättelemme niiden olevan etupäässä yksilöllisiä ongelmia, joiden ”yhteiskunnallistaminen” tarkoittaa lähinnä talousasiantuntijoiden toistuvia arvioita masennuksen aiheuttaman työkyvyn alenemisen tuottamista rahallisista tappioista.
 
Kapitalistisen realismin sisäistänyt nykyaikainen yksilö hyväksyy omaisuuden epätasaisen jakautumisen, eikä toisaalta kuvittele itsekään rikastuvansa työllään. Realismi vaatii alistumaan systeemin sääntöihin, eikä alati kaventuva ja aina jo liberaalin vallan etukäteen määrittelemä julkisen keskustelun näyttämö tarjoa mahdollisuuksia utopioille tai poikkeamille. Kehnossakin palkkatyössä oleva voi pitää itseään etuoikeutettuna. Kapseloituneen ja privatisoituneen elämän ikävyyttä kompensoidaan kännäämällä viikonloppuisin, hallinnan ja kontrolloidun riskin tunnetta tuotetaan piensijoittamalla, poliittisen osallistumisen vaade täytetään äänestämällä kunta- ­ja eduskuntavaaleissa, aktiivisuutta ja tuottavuutta pidetään yllä kuntoilemalla ja ruokavaliolla, mielekkyyttä tuovat monenlaiset vapaa-ajan projektit ja harrastukset. (Jos on työtön, voi ryypätä, käydä ulkoilemassa ja äänestää.)
 
Niin sanottua valveutunutta ja kriittistä yksilöä tämä kaikki tietenkin ahdistaa aivan helvetisti. Pieni sosialisti hänen sisällään ihmettelee: kuinka vastustaa tätä kaikkea yksilötasolla – siitäkin huolimatta, etten usko porvarilliseen individualismiin ja yksilöön yhteiskunnallisen muutoksen lähtökohtana? Tällaisessa kyselemisessä vastarinnan idea ei tietenkään olekaan liberaalissa fantasiassa yksilöstä, joka kierrättämällä ja kansalaisaloitteita allekirjoittamalla ”vaikuttaa” jonkinlaiseen itseään laajempaan muutokseen. Tämähän ei mitään vastarintaa olisikaan, vaan kuuluu sellaisena kapitalistiseen realismiin hienosäätäessään mielikuvaa kuluttajuudesta itse kuluttamiseen vaikuttamatta ja sitä problematisoimatta. Yksilölliset vastarinnan muodot eivät riitä systeemin muuttamiseksi, mutta tämä ei tarkoita, ettei yksilöllisillä vastarinnan muodoilla – olivatpa ne ulkonaisesti kuinka vähäpätöisiä tahansa – olisi merkitystä mielekkyyden kokemuksen tuottamisessa ja ylläpitämisessä. Mielekkyyttä tarvitaan, jotta tieto vaihtoehdon todellisuudesta säilyttää poliittisen voimansa.
 
Esittelen lopuksi muutaman käytännönläheisen vastakarvaan uimisen muodon. En väitä niiden sopivan kaikille, mutta ainakaan ne eivät edellytä suuria rahallisia resursseja, ja lisäksi ne hyvin merkittävässä massamitassa sovellettuna häiritsisivät nykysysteemin kitkattomana rullaavaa fantasiaa enemmän kuin äkkiseltään tulee ajatelleeksikaan.
 
1) Säännöllisen ja usein toistuvan työnhaun ja etenkin kokopäiväisten palkkatöiden vältteleminen (sekä kieltäytyminen työttömän identiteetistä). Tämän soveltamiseen ja työttömään kohdistuvaan kontrollin kaikinpuoliseen välttelyyn saa tarkempia ohjeita Työstäkieltäytyjäliiton ilmaisesta käsikirjasta (pdf-tiedosto linkin takana).
 
2) Tietoinen antautuminen lisäarvoa tuottamattomiin käytäntöihin sekä pidättäytyminen joistakin yhteiskunnallisen kontrollin muodoista. Voi haahuilla, zonettaa ja dronettaa eli harhailla lähiympäristössä musiikkia kuunnellen (tai kuuntelematta) vailla mitään selvää päämäärää, antautua tylsistymiselle ja tuottamattomuudelle, ottaa sairaslomaa ja vetää päiväkännit, kieltäytyä verikokeista ja kuntotesteistä, lukea filosofiaa ja käydä laajoja keskusteluja epäkäytännöllisistä ja vieraannuttavista aiheista.
 
3) Juoruaminen ja paskanjauhaminen ystävien, tuttujen ja puolituttujen kanssa. Kiinnostavan ihmisen tavatessaan voi unohtua juttelemaan hänen kanssaan vaikka pimeän tuloon saakka. Ystävien kanssa on suositeltavaa istua pitkiä iltoja vain keskustellen ja siellä täällä käveleskellen.
 
4) Aikataulun pitäminen mahdollisimman väljänä yllä mainittuja käytäntöjä ajatellen. Työttömälle tämä käy helposti, mutta myös keskiluokkainen yksityisen sektorin toimihenkilö voi harjoittaa vastarintaa vaikkapa katselemalla suoratoistoelokuvia, lukemalla filosofiaa tai pelaamalla tietokoneshakkia työajallaan.
 
5) Kaiken läpäisevä pyrkimys yhteiskunnalliseen tuottavuuteen kohdistuvaan laiskuuteen, yleiseen velttoiluun ja hyöty- ja tehokkuusnäkökohdista piittaamattomaan haahuiluun. Monet työt voi tehdä paskasti tai vähän sinnepäin, eivätkä asiat ole niin justiinsa. ”Uralla” ei tarvitse ”edetä” eikä omaisuutta kerätä. Tässä on kyse tietoisesti omaksuttavasta asenteesta, jonka ylläpitäminen vaatii toisinaan henkistä vaivannäköä, sillä mitä tuottavuuteen tulee, sen vaalima ja edellyttämä konformismi ulottuu pelkkää keskiluokkaista (ja sinänsä helposti torjuttavaa) mentaliteettia syvemmälle ja pidemmälle. Tuottavuuden laajasti sisäistetty vaatimus muodostaakin yhden kapitalistisen realismin keskeisistä psykologisista kulmakivistä. Jatkon kannalta suositeltavaa on myös alkaa pohtia käytäntöjä, joissa toteutuu kapitalismille kriittinen aikakäsitys eli idea ajasta jonakin ei-omistettavana. Kyse on sellaisesta ajan konseptista, jossa jako ”työntekijän omaan aikaan” ja ”työnantajalle kuuluvaan aikaan” näyttäytyvät jälkiteollista valtaa palvelevina abstraktioina, eivät ajan varsinaisina ominaisuuksina. Aikaa ei siis ole mahdollista myydä tai ostaa, eikä työntekijän tai työnantajan aikaa ole olemassakaan, sillä aika ei kuulu kenellekään, vaan se ainoastaan kuluu, pyörii ja etenee; olennaista on, ettei aika ole haltuunoton objekti tai objekti ylipäätään.

6) Äänestämättä jättäminen eduskuntavaaleissa. Näin voi rikkoa kansalaisvelvollisuuttaan (jota liberaalit nimittävät kansalaisoikeudeksi) ja provosoida yllättävän tehokkaasti liberaalisti ajattelevaa lähipiiriään, mikä voi johtaa kiinnostaviin keskusteluihin. Massamitassa äänestysaktiivisuuden romahtaminen alle 10 prosentin olisi hätkähdyttävä protesti nykysysteemille ja johtaisi todelliseen kriisiin vallan huipulla. Yksilötasolla äänestämättä jättämisessä on antagonistista voimaa, minkä huomaa jo liberaalien tyypillisestä ja täysin epäloogisesta vastaheitosta: ”Jos et äänestä, niin turha sitten valittaakaan.”

 

10 kommenttia:

 1. Mitäs sitten tapahtuu, kun jatkuvan ryyppäämisen seurauksena henkilökohtaista vastarintaa ryyppäilyn kautta saadun ilon harjoittajalle kehittyy maksakirroosi?

  VastaaPoista
 2. Itse asiassa päihteiden käyttö on nopein (ja itselle haitallisin) tapa lihottaa kapitalistia ja tukea kapitalistista sortojärjestelmää, missä yksilön tulee nöyrästi omaksua hänelle kirjoitettu rooli, esimerkkinä "kun sä joudut työttömäksi tai tyttöystävä jättää, sit sä dokaat" -mantra, jota nimenomaan meitä valvova luokka l. lääkärit ja muut virkailijat meille markkinoivat. Tilastoista käsin johdatellaan yksilöitä muuttumaan tilastojen kaltaisiksi (perusteluna "kyllä sinäkin, kun kerran muutkin"), itseään vahvistavilla ennusteilla, jotka puolestaan vahvistavat tilastoja jne.

  Jos kokee mielekkääksi "kapinoida" vahingoittamalla itseään ja muita, ja väittää sitä vieläpä nautinnoksi, on syytä kysyä itseltään 3 kysymystä: 1) Niin, minkäs ikäinen nyt olenkaan? 2) Mistä olen oppinut tämän käyttäytymismallin? 3) Ketkä kaikki tästä loppujen lopuksi hyötyvät (rahallisesti)? Pahoinvointibisneksen hyöty- ja haittaketjut ovat niin pitkät ja moninaiset, ettei turrutettu nuppi tule niitä kenties ajatelleeksikaan.

  Ainut tapa kulkea vastavirtaan on olla ihmistyypin sijasta ihminen, oma itsensä, se nimetön, josta eivät lehdet kirjoita eikä rokkibändit laula. Synnymme yksilöinä, mutta jos joku haluaa kuolla kopiona, vaikka sitten kapitalistisedälle varsin käyttökelpoisena hulttiovastarintaihmisenä, päihteitä käyttämällä se toki onnistuu.

  (joku toinen nimetön)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kenties huomaatkin, etten esitä päihteiden käyttöä erillisenä vastarinnan muotona, vaan esimerkinomaisesti mahdollisena vastarinnan momenttina (kohdassa 2). Tekstin alkupuolella lisäksi sisällytän päihteiden käytön kapitalistisen realismin narratiiviin: ”Jos on työtön, voi ryypätä, käydä ulkoilemassa ja äänestää.” Jo tämä riittää alleviivaamaan, että olen perillä asetelman jännitteisyydestä. Esiin nostamasi aihe on kuitenkin niin kiinnostava, että sitä sietää tarkastella lähemmin.

   En siis ole samaa mieltä siitä, että päihteiden käyttö olisi mitenkään yksiselitteisellä tavalla vain valvovan ja hallitsevan luokan masinoima ideologinen huijaus. Tästä kertoo osaltaan jo jatkuva ”kansalaiskeskustelu” päihteiden käytön ja väärinkäytön rajoista sekä julkisen vallan ilmeinen tarve kontrolloida tapoja, joilla päihteistä nautitaan. Syykin on selvä: päihteiden käyttö liittyy aina vähintään potentiaalisesti sellaiseen nautinnon talouteen, joka vaarantaa yhteiskunnan koheesiota luomalla ”ei-produktiivista” ihmisyyttä – siis tyyppejä, jotka vetäytyvät ja pidättäytyvät tuottavan yksilön roolistaan. Problematiikan ytimessä on ”väärä nauttimisen tapa”.

   Jos kapitalismi osaksi myös (piilo)markkinoi päihteiden (väärin)käyttöä, niin mielestäni tämä on hedelmällistä nähdä osana kapitalismin sisäisen antagonismin toiminnan logiikkaa. Mitä muutakaan voi odottaa, kun konsumeristinen ideologia yhtäältä käskee nauttimaan kaikesta rajattomasti ja toisaalta vaatii nautintoa olemaan sellaista, jota yksi ja sama valta voi kitkattomasti säädellä? Sikäli kuin alkoholista nauttiminen nähdään hallitsevan luokan käskynä, sitä ei voi irrottaa saman käskyn symmetrisestä vastapuolesta, jossa nautinnon sisältämä kuolettavuus eli haitallinen substanssi pyritään poistamaan tai minimoimaan. Niinpä meillä on paitsi väkevät hipsterioluet ja laatuabsintit, myös – kansanterveyden ja nautinnon nimissä – alkoholittomat vaihtoehdot, joiden tuottamaa nautintoa markkinoidaan The Real Thinginä siitä huolimatta ja sen vuoksi, että juuri kyseisestä nautinnosta on riisuttu sen kuolettava reaalisuus.

   Provosoiva pointtini ja vihjailuni päihteiden väärinkäytöstä yksilöllisen vastarinnan yhtenä mahdollisena momenttina perustuu oikeastaan yllä esitettyyn. En siis naiivisti oleta, että olisi olemassa nautinnon harjoittamisen muotoja, jotka eivät ole millään tavoin kapitalisoitavissa systeemin osaksi. Pikemminkin tuon esiin sen, kuinka nautinto sinänsä on aina jännitteistä ja antagonistista, ja kuinka sosiaalinen todellisuus tässä mielessä sisältää aina omista, usein torjutuista rakenteistaan, kohoavan vastarinnan mahdollisuuden. Tämä ei tarkoita, ettei pahoinvoinnilla voisi tehdä bisnestä – viittaanhan kirjoituksessanikin aivan eksplisiittisesti lääketeollisuuteen ja stressin yksityistämiseen.

   Kommentissasi muun muassa näytät vihjaavan päihteiden väärinkäytön ”lapsellisuuteen” ja vähintäänkin idioottimaisuuteen mahdollisena kapinoinnin muotona. Epäilemättä asia on näinkin, mutta toisaalta asetelman voi kääntää ylösalaisinkin: onhan juuri ”aikuisuuden” markkinointi yksi tylsämielisimpiä yhteiskunnallisen sovinnaisuuden ja yläpuolelle asettumisen muotoja. Tämän vastakkainasettelun sijaan olisikin ehkä selvittävä pidemmälle ja pyrittävä pohtimaan, millä tavoin yhteiskunnallinen sovinnaisuus pyrkii hallitsemaan niin aikuisuuden kuin kypsymättömyyden käsitteillä.

   Lopuksi vielä pari huomiota. 1) Alkoholin (väärin)käyttö on joka tapauksessa sosiaalisesti moniulotteinen ja monimerkityksinen asia, joka mielestäni jokseenkin kiistattomasti tuo esiin yhteiskunnallisen normatiivisuuden panokset ja jännitteet. 2) Väität meidän syntyvän tähän maailmaan yksilöinä, mutta tästä olen melkein täysin päinvastaista mieltä. Yksilöllisyys rakentuu sosiaalisessa verkostossa ja yhteisön kautta eli suhteessa Toiseen, eikä ole mahdollinen ilman sitä. Yksilö on verkoston satunnainen solmukohta, muttei missään tapauksessa lähtökohta.

   Kiitos hyvästä ja kriittisestä kommentista!

   Poista
  2. >Sikäli kuin alkoholista nauttiminen nähdään hallitsevan luokan käskynä

   Eli kun tässä kirjoituksessa Herra Niemi käskee kaikkia nauttimaan erinäisistä aktiviteeteistä ja ruokayhdisteistä, voitaisiinko hänet nähdä hallintaan pyrkivänä henkilönä, jonka käyttämät perustelut sitovat hänet laajempaan, yhteiskunnallista muutosta hakevaan (ja siitä valtavaa hyötyä toteutuessaan saavaan) joukkoon (ts. luokkaan)?
   t: eri nimetön

   Poista
  3. Eli kun tässä kirjoituksessa Herra Niemi käskee kaikkia nauttimaan erinäisistä aktiviteeteistä ja ruokayhdisteistä, voitaisiinko hänet nähdä hallintaan pyrkivänä henkilönä, jonka käyttämät perustelut sitovat hänet laajempaan, yhteiskunnallista muutosta hakevaan (ja siitä valtavaa hyötyä toteutuessaan saavaan) joukkoon (ts. luokkaan)?

   Miksei näinkin. Tosin asetelma kaipaa jonkin verran selvennystä, sillä eri yhteiskuntamallien vallat eivät ole homogeenisiä, eikä kaikki valta käske nautintoon, vaan voi myös pyrkiä sen eväämiseen, sääntelyyn ja lykkäyttämiseen.

   Toisaalta voi vielä kysyä, millä tavoin minun tarkalleen voi katsoa omaksuneen jonkinlaisen herran aseman, jos huomioidaan se, että keskustelullisesti olen melkein joka suhteessa periferiassa, eikä listaamillani vastarinnan muodoilla (jotka toki voi tulkita ehdotuksiksi) ole takanaan käskyn sementoivaa väkivaltakoneiston voimaa, vaan parhaassakin tapauksessa kenties vain kriittisen tarkastelun tuottama provosoiva tai totuudellinen vaikutus.

   Lisäksi on syytä kiinnittää huomio siihenkin, että mikäli toimintani tosiaan nähdään osana ”yhteiskunnallista muutosta hakevan” ja ”siitä valtavaa hyötyä toteutuessaan saavan” joukon pyrkimyksiä – ja miksei nähtäisi? en missään nimessä väitä edustavani jotain puolueetonta pyrkimystä – on edelleen pohdittava, millaisesta muutoksesta on kyse. Luokkavallan ja hierarkioiden hävittämisestä kenties? Jos näin, niin tietenkin tästä muutoksesta hyötyisivät ne, joiden riistämisestä nykysysteemi saa liikevoimansa; toisaalta siitä kärsisivät ne, joiden etuja luokkavalta, niukka demokratia ja hierarkiat palvelevat.

   Poista
 3. 2. kappale
  Perusteen se, että käskyn antaja on tällä hetkellä periferiassa on varsin kehno. Suurin osa ihmisistä toteuttaa ehdostuslistan ehdotuksista vähintään yhtä kuitenkin jollain tapaa, tarvitsematta asiaan systematisointiin perustuvaa pappissiunausta. Ja he tulsiivat harrastamaan niitä, vaikka blogisti ei kirjoittaisi enää yhtään kirjoitusta nettiin. Väittäisinkin että suurin osa työttömistä ja muista käsittää vähintään alitajuisesti, että tällaisen hyväksynnän lunastaminen voi johtaa myös seuraamuuksin jos sen antanut taho oikeasti saavuttaa jotain yhteiskunnallista kiitosta tai saatavia.
  Väittäisiin kyllä myös, että korkean kolesterolin aiheuttamasta verisuonitaudista kertova kasvottoman lääketieteelliskoneiston raportti on totuusarvoltaan huoamttavasti hätkähdyttävämpi kuin vaikkapa tällaisen kirjoituksen.
  3. kappale
  "on edelleen pohdittava, millaisesta muutoksesta on kyse. Luokkavallan ja hierarkioiden hävittämisestä kenties?"
  Lähtökohtaisesti muutos olisi sellainen, jossa yhteiskunta järjestettäisiin luokavallan/näkymättömän riiston/jne. tunnistamiseen ja määrittelyyn keskittyvän filosofian keskipisteeksi asettamisesta. Tällöin keskiöön nousisivat ne, jotka katsovat ymmärtävänsä tätä filosofiaa parhaiten, ja/tai pystyisivät määrittämään mitä sen perusteelta pitäisi tehdä. Tällaisen uudelleenjärjestymiseen tähtäävän filosofian omaksuneelle on hieman vaikea selittää, miksi tällainen yhteiskunta ei olisi kovinkaan hyvä, sillä hänellä ei ole mitään muuta kuin saatavaa siitä. Etenkin jos ainoat tekijät, jotka estää jokaista ihmistä muuttumasta idean omaksuneen ihmisen kaltaiseksi on joko antisosiaalinen mielenhäiriö tai jonkin kasvottoman Demiurgin pahantahtoinen vaikutus.

  (Ei sillä tietenkään, ettei tällainen uudelleenjärjestely voisi toimia, tai jopa tuottaa parempaa yhteiskuntaa. Henkilökohtainen mielipiteeni on kuitenkin, että seurauksena olisi yhteiskunta, joka käyttäisi suurimman osan vaivastaan kohtaamiensa ongelmien määrittelemiseksi oman aatteensa ulkopuolisiksi, tai vähintäänkin edeltävään systeemiin kuuluviksi.)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Se, että joku ehkä joka tapauksessa toimii jossain määrin esittämieni ehdotusten mukaisesti, ei varsinaisesti tue argumenttia sen puolesta, että olisin itse omaksunut jonkinlaisen herran position. Sille taas en tietenkään mahda mitään, jos tekstini toimii jonkun tai joidenkin hysteerikkojen ”mestarin sanana”. Ja poliittista puolueellisuuttanikaan en kiistä, enkä edes sitä, että tekstini vähintään implisiittisesti kehottaa jonkinlaiseen toimintaan. Oma kysymyksensä on kuitenkin, missä määrin tämä kaikki tapahtuu autoritaaristen strategioiden pikemmin kuin jonkinlaisen inspiroimisen ja innoittamisen puitteissa.

   Lähtökohtaisesti muutos olisi sellainen, jossa yhteiskunta järjestettäisiin luokavallan/näkymättömän riiston/jne. tunnistamiseen ja määrittelyyn keskittyvän filosofian keskipisteeksi asettamisesta. Tällöin keskiöön nousisivat ne, jotka katsovat ymmärtävänsä tätä filosofiaa parhaiten, ja/tai pystyisivät määrittämään mitä sen perusteelta pitäisi tehdä.

   Tämä tarkoittaisi jonkinlaista ”filosofikuninkaiden” yhteiskuntaa, mutta sellaisen puolesta en argumentoi. Poliittisen kamppailun kautta artikuloitu vaatimus luokkavallan ja riiston eri muotojen tunnistamisesta ei missään nimessä ole sama asia kuin vaatia valtiota, jossa ”parhaiden ymmärtäjien” eliitti määrittelee tyhjentävästi yhteiskunnalliset valtasuhteet. Kaiken lisäksi tämä kumoaisi koko kiistalle ja kamppailulle perustuvan poliittisen ontologian.

   Poista
  2. 1. Kappale.
   Ei ehdottelu tietenkään tee kenestäkään herraa. Ongelma asiassa on pikemminkin se, että kuka tahansa voi harjoittaa näitä ehdotettuja aktiviteettejä, ilman, että ne on rengasmerkitty jonkin aatteen intellektuaaliseksi omaisuudeksi. Väittäisinkin, että yhteiskunta muuttuisi huonompaan suuntaan, jos laajempi yleisö oppisi, että esimerkiksi kiinnostavien vieraiden kanssa keskustelu olisi jotenkin aatteellista aktivismia.

   2. kappale
   En maininnut missään vaiheessa, että blogisti itse vaatisi tällaista yhteiskuntaa. Tällainen yhteiskunta syntyisi minun käsitykseni mukaan pikemminkin ideoiden täyttöönpanoa yrittäessä, ilman että kukaan sitä erityisemmin vaatisi.

   Poista
  3. Tällainen yhteiskunta syntyisi minun käsitykseni mukaan pikemminkin ideoiden täyttöönpanoa yrittäessä, ilman että kukaan sitä erityisemmin vaatisi.

   Aivan. Pointtini voi muotoilla myös seuraavasti: Poliittisen luokkavallan ja riiston eri muotojen tunnistamisen vaatimuksesta ei loogisesti seuraa ”parhaiden ymmärtäjien” elitistinen järjestys. Myös pidän aivan liian suoraviivaisena päättelyä, jossa luokattoman yhteiskunnan tavoittelun nähdään johtavan jotenkin automaattisesti uuden eliitin totalitarismiin.

   Poista

Arvostan kommentteja. Toivon niiltä asiallisuutta ja mahdollisuuksien mukaan aiheessa pysymistä. Nimetön kommentointi on toistaiseksi mahdollista.